Get Adobe Flash player

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการจ้างเหมารักษาความสะอาด สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย และสาขาในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)